check
IT'S ALL
IN ONE
SPACE.
#liveinonespace
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek.
Direct inschrijven
IT'S ALL IN
ONE SPACE.
#liveinonespace

AAN WELKE VOORWAARDEN
MOET IK VOLDOEN OM TE HUREN?

#onehappiness

Na de inschrijving worden de geschikte kandidaten gematcht met de beschikbare studio’s. Maar wat is nu een geschikte kandidaat? Een belangrijke voorwaarde voor het huren in One Space is dat je over voldoende inkomen beschikt om de huur te betalen. Hiervoor zijn inkomensrichtlijnen opgesteld en kijken we naar je inkomen in de toekomst. Daarnaast is het noodzakelijk dat je geen negatieve BKR registratie hebt. Weet je niet zeker of je een negatieve BKR registratie hebt? Vraag dan je gegevens op bij de BKR. Naast de BKR Credit Check kunnen ook een PEP- en Sanctietoets onderdeel uitmaken van de procedure.

REQUIREMENTS

#whatdoineed

INCOME
REQUIREMENT

VERIFIABLE
INCOME

BAR
REGISTRATION

IINKOMEN 3,5 x HUURPRIJS

LANGDURIG INKOMEN

POSITIEVE CREDITCHECK

Om ervoor te zorgen dat je iedere maand de huur kunt betalen en daarnaast ook je andere (vaste) lasten kunt dragen, zijn er inkomensrichtlijnen opgesteld. Om teleurstelling tijdens het inschrijfproces te voorkomen, kun je alvast zelf uitrekenen of je aan deze richtlijnen kunt voldoen. 

INKOMENSRICHTLIJNEN

#oneimportantthing

Om teleurstelling tijdens het inschrijfproces te voorkomen, kun je alvast zelf uitrekenen of je aan deze richtlijnen kunt voldoen. Omdat de studio’s en lofts in de vrije sector verhuurd worden, is het niet mogelijk om huursubsidie te ontvangen. Een garantstelling door ouders is mogelijk wanneer je met het bruto verzamelinkomen voor minimaal 80% voldoet aan de gestelde inkomenseis.

Inkomensnorm: minimaal bruto maandinkomen van 3,5 keer de maandhuurprijs. 
Een tweede inkomen telt hierbij voor 100% mee.

Heb je eigen vermogen? Indien je over een eigen vermogen beschikt van minstens € 50.000,- en het van belang is om dit mee te tellen om aan de inkomensrichtlijnen te voldoen, rekenen we 10% van het vermogen mee als inkomen bovenop je bruto jaarinkomen. Per maand is dat dus 0,83% van je totale vermogen
person-sitting-on-a-chair-using-cellphone-chilling-in-the-mall_t20_7ldZv4

#onesmile

happy-couple_t20_P3yGGd

#onesmile

Goed om te weten

#thespacetobe

Je kunt alleen een studio of loft in One Space huren als je er zelf gaat wonen, en je je na de verhuizing inschrijft op het gehuurde adres in de Gemeente Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Delft. Je huurt de woning voor minimaal 1 jaar. Daarna is de huur op te zeggen per de eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn. Een voorbeeld: je geeft op 19 april aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt de huurovereenkomst op 1 juni.

De uiteindelijke matching wordt gedaan op basis van de door jou verstrekte gegevens, waaronder informatie over je inkomen en je woningvoorkeur. Het is daarom belangrijk dat je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid invult. Alle gegevens worden gecontroleerd door middel van een documentencheck en een creditcheck.